Jag BYGGER DITT företags VARUMÄRKE

Vilken positionering ska ditt varumärke ha?

Med beprövad metodik hjälper jag dig att definiera ditt företags personlighet, värdegrund och visuella uttryck och sätter det sedan i arbete med ett digitalt ekosystem där ditt varumärke kan växa.

Min kompetens bygger på lång erfarenhet och många uppdrag som Marknadsansvarig och Digitalstrateg inom flera olika branscher.

Några exempel på branscher där jag jobbat med kunduppdrag är: Tech, SaaS, Fastighet, Säkerhet och MedTech.

Jag är en frilansande marknadsföringsspecialist Med bred kompetens inom olika digitala plattformar. Jag skräddarsyr digitala lösningar för effektiv marknadsföring och kombinerar det med min kunskap inom varumärkesutveckling och kommunikation.

STRATEGI

I strategiarbetet definierar vi ”vart vi ska ta oss” och ”hur vi tar oss dit” på en övergripande nivå. Enkelt uttryckt – En roadmap för hur ditt varumärke ska växa och uppnå uppsatta mål.

Implementering

Website, Chatbot, Google Ads, Meta, Nyhetsbrev, Hubspot… Jag projektleder och arbetar ”Hands on” med de flesta plattformar som behövs för att ditt varumärke ska frodas.

Analys

Med lång erfarenhet av digitala kundresor hanterar jag allt från automatiserade kundflöden till analys och uppföljning. Analys gör löpande men också som en första aktivitet i nya projekt.

Övergripande kompetensområden

Marketing tech / Digitala plattformar

Varumärke /
Marknadsstrategi

WEB / UX

Projektledning

MARKETING TECH

Förmågan att genom digitala verktyg skapa ett optimalt ekosystem för att generera leads och skapa kundlojalitet är det som definierar termen Marketing Tech. Marknadsföring är inte längre en isolerad avdelning i ditt företag, utan en del av en helhetssyn där support, sälj, kundupplevelse, varumärke och marknadsföring är sammanlänkade. Jag planerar och genomför projekt där din website integreras med ditt CRM, sätter upp en automatiserad chatbot som 1st line suport och skapar förutsättningar för hur du tar hand om kunddata och använder den för att nå dina långsiktiga affärsmål.

Behöver du hjälp med att planera och implementera ett eget ekosystem? Kontakta mig!

Branscher: #Fastighet #Bygg #SaaS #Tech #Fintech #Lifescience

NÅGRA UTVALDA KUNDCASE

Kontakta mig!

Jag är specialiserad på att leda och integrera olika digitala lösningar som t ex att implementera CRM, utveckla websites och sedan integrera, kartlägga kundresor och flows för att optimera marknadsföring och kundupplevelsen.

Behöver du hjälp med dina projekt?

Ring 0707-682850